Декларація Українського Національного патріотичного об*єднання

*********************************************
 
Д Е К Л А Р А Ц І Я
Українського Національного патріотичного об*єднання
«Н О В А    Р У С Ь»
 
Концептуальні основи
 
Ми, громадяни України, свідомі у виборі свого майбутнього, розуміючи причини злодення в нашій країні, мріючи про краще майбутнє для наших дітей, з надією на розуміння сьогоднішнього та майбутніх поколінь, зібралися, утворивши Національне політичне об*єднання патріотів України задля того, щоб спільно відтворити нашу державу Україну, як заможну, суверенну, цілісну та незалежну республіку.
Наша мета - створити на території України державу з високими життєвими стандартами та необмеженими можливостями самореалізації громадян, їх інтелектуального розвитку, та з високим рівнем їх життя.
 
Шануючи нашу історію, та розуміючи, Богом дані можливості нашій країні, усвідомлюючи роль історичної Київської Русі у відносинах заходу зі сходом (Європи з Азією), та усвідомлюючи всі виклики сучасності, ми маємо намір використати переваги географічного розташування України у побудові міжнародних відносин задля досягнення миру, порозуміння та співпраці між країнами Європи та Азії, що надасть Україні особового статусу недоторканості, та створить на її території дипломатичний майданчик для вирішення відкритих міжнародних питань. 
 
Україна будує нову передову державу на принципі
Верховенства Права.
 
Верховенство Права забезпечується вільним та безпосереднім, або через представництво, доступом до суду громадян України, для відновлення порушених прав, свобод, гарантій, а також, відновлення справедливості.
Справедливість в Україні відновлюється шляхом ухвалення неупереджених рішень органів виконавчої та/або незалежної судової влади, відновленням попереднього статусу громадянина і людини, шляхом забезпечення виплати матеріальних збитків, та відшкодуванням моральної шкоди, виходячи з принципів справедливої оцінки моральних страждань людини, її статків або досягнень.
 
Ми усвідомлюємо, що справедливість та неупередженість в судах, на сьогоднішній день, є злободенним питанням. Отже, з метою досягнення цієї мети, ми декларуємо боротьбу з корупцією та упередженістю в судах, шляхом виведення їх із залежності від Верховної Ради України, прийняття Закону «Про підвищення відповідальності суддів», та створенням окремої, незалежної структури – Національної Асамблеї по Правам Людини, основу якої складе юридичний корпус України, в особі Асоціації юристів України.
Судді стануть суб*єктами виборів, а не об*єктами призначення.
Участь у виборах суддів прийматиме Асоціація юристів України, шляхом вивчення їх службових професійних характеристик, та інших даних, стосовно кожного кандидата.
Ми запровадимо нові технології, які унеможливлять упередженість в судах, та стануть бар*єром неприступності для корупційної складової, на шляху до судочинства.
Корупції в судах не буде! Замовних рішень – теж!
Суди стануть незалежними, прозорими та неупередженими!
 
*     *     *
 
Географічне розташування України повинно бути, і буде використано виключно задля переваги у міжнародних відносинах, забезпечувати національні інтереси, та може бути використано виключно для процвітання країни та підвищення життєвого рівня її громадян.
Республіка Україна декларує мир та взаємне порозуміння.
Республіка Україна має нейтральний статус.
У виключних обставинах, Україна має право вступати в тимчасові Союзи та Блоки (торгівельні, військові) виключно, для збереження власної цілісності та недоторканності, а також для того, щоб мати рівні умови в міжнародних відносинах та торгівлі.
 
Україна, як нейтральна держава на межі Европи та Азії, пропонує посередництво у вирішенні спірних питань у міжнародних відносинах, щодо територіальних та комерційних узгоджень. Пропонує особисту участь у вирішенні всіх спірних, наукових, політичних та дипломатичних питань.
 
Ми проголошуємо курс України – на:
 
- високий рівень життя та інтелектуального розвитку нації;
- розвиток новітніх технологій та створення інвестиційного клімату;
- приваблення передових світових лідерів у різних галузях, з метою створення на території України центру високотехнологічної комунікації світового значення.
 
*     *     *
 
Ставлячи перед собою таке важливе завдання, ми усвідомлюємо всю його складність. Ми розуміємо, що створення в Україні інвестиційного клімату, неможливе без вирішення першочергових питань, серед яких:
- Відсутність програми ефективних реформ у галузі економіки;
- Відсутність пріоритетності права, правовий нігілізм;
- Відсутність національної єдності в суспільстві;
- Відсутність у владі політичної волі;
 
- Відсутність адекватності в податковій політиці;
- Недосконалість та упередженість фінансової політики;
- Недосконалість митної політики;
- Пріоритетна невизначеність;
- Корупція у владі на всіх рівнях;
- Розвинений, гальмуючий бюрократизм;
- Бідність населення та безробіття.
 
Отже, на шляху до встановлення в Україні сприятливого клімату для залучення інвестицій, ми віддаємо пріоритети вирішенню питань, які вважаємо першочерговими. А саме:
-         Встановлення в Україні диктатури права;
-         Підняття прожиткового рівня населення;
-         Розробці та реалізації блоку економічних реформ;
-         Розробці та реалізації судової реформи;
-         Розробці та проведенню грошової реформи;
-         Розробці та реалізації податкової реформи;
-         Розробці та реалізації реформи митної системи;
-         Вирішенню пріоритетної невизначеності;
-         Боротьбі з корупцією на всіх рівнях;
-         Боротьбі з бюрократизмом;
-         Створенню робочих місць, при належній оплаті праці.
 
*     *     *
 
  
Розуміючи важливість задекларованих напрямків дій, ми, насамперед,   визначили для себе, та узгодили між собою такі важливі питання:
 
1.  Що є держава?

Що є влада?
Що є право?
Що є закон?

 
«Держава» для нас це:
 
Об’єднання людей, які узгодили свої позиції стосовно питань права, державного устрою та питань правосуддя - створили державу на основах суспільного договору, як рівноправні суб’єкти  Суспільство – Держава, побудовану на основі взаємної відповідальності.
 
Таким чином, ми декларуємо, що Держава Україна, будучи рівноправним суб’єктом із суспільством людей, які є її громадянами, є регулятором життя даного суспільства на основі Верховенства Права, з принципу якого випливає, що Держава в особі будь-якого посадовця (будь-якого рівня, класу, чину, категорії) не може і не повинна приймати закони або рішення, а також вчиняти будь-які дії, що порушують або можуть порушувати права людини і громадянина, визнані українською нацією.
Ніхто не може зловживати Правом.
Зловживання правом будь-якою зі сторін є неприпустимим.
 
«Влада» для нас це:
 
Спосіб реалізації невід’ємних (конституційних) прав громадян, які пов’язані з безпосередньою участю громадянина в управлінні державою на будь-якому  рівні, з метою підтримання конституційного ладу та постійного покращення життя на території України.
 
 Єдиною Верховною владою в республіці Україна є її народ.
 
Виключно народ України приймає рішення як йому жити, по яким Законам та нормам. Народ може визначати державний політичний та економічний устрій республіки, шляхом широкого опитування (референдуму).
Чиновники всіх рівнів незалежно від того, чи були вони обрані на всеукраїнських та/або місцевих виборах, або були призначені органами державної влади, отримали свої повноваження шляхом делегування, або призначені на підставі справедливого конкурсного відбору є особами, які приймаються на роботу з конкретним обсягом прав та обов’язків, коло яких визначається виключно законодавством України.
 
Влада в Україні здійснюється виключно на таких засадах:
 
-         Рівності громадян у праві на владу;
-         справедливого обрання, делегування або призначення на державну посаду;
-         справедливого та неупередженого відношення до всіх людей без винятку – державних службовців, громадян, людей, які перебувають на території України.
 
Рівність права на владу гарантується і забезпечується шляхом відбору державних службовців за критеріями кваліфікаційного рівня освіти, здібності до несення державної служби, вміння здійснювати управління та організаційними здібностями.
Безпосередня відповідальність державних службовців за прийняті рішення, за дії та висловлення, а також вміння виконувати поставлені завдання є особливим критерієм відбору та контролю за посадовими особами і є підставою для негайного позбавлення особи статусу державного службовця.
 
Державні службовці всіх рівнів (чинів, класів, категорій) несуть пряму (безпосередню) відповідальність за виконання політичної, економічної, стратегічної та інших програм,  проектів, проголошених ними на передодні виборів, або запропонованих ними відповідно до компетенції, та у відповідності займаній посаді.
Безпосередня підсудність державних службовців всіх рівнів (чинів, класів, категорій) є гарантією справедливого і неупередженого ставлення до людини.
Перед судом усі рівні.
 
«Право» для нас це:
 
Надані людині від самого народження свободи та гарантії, які виражені мірою відповідальності за власні дії.
 
«Закон» для нас це:
 
Нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил (норм), прийнятий в особливому порядку (законодавчим органом), або безпосередньо народом.
 
- Закон відповідає Конституції України та не може суперечити їй.
- Конституція України є Основним Законом, та нормою прямої дії.
- Закон може обмежити права людей та громадян, що мешкають на її території, лише у випадках порушення ними прав та свобод інших людей.
- Закон виступає гарантом справедливості та реалізації всіх прав та свобод на території України.
 
 
Україна у нашому баченні, це дружня до інших країн, заможня,  миролюбива, правова держава (республіка) нового формату реалізації права народу на досягнення матеріального та інтелектуального рівня, та країна необмежених можливостей самореалізації внутрішнього потенціалу громадян.
 
*     *     *
 
УКРАЇНА – РЕСПУБЛІКА.
 
Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, охорона здоров'я, високі технології, дослідницькі проекти, промисловість, енергетика і плоди їх діяльності, за виключенням інтелектуальної власності, є національним надбанням, та належить народу України.
 
Кожен громадянин України, з моменту народження, та на все своє життя, доки він буде мати громадянство України, стає співвласником національного надбання української нації, на підставі своєї приналежності до народу України.
 
Національне надбання України не підлягає приватизації, та іншим видам привласнення, і належить виключно українській нації, на правах рівноправного розподілу між громадянами України.
 
*     *     *
 
Відтворення національної єдності в українському суспільстві, є    однією з найважливіших складових у встановлені миру в Україні, та в подальшому її розвитку.
 
Розуміючи це, ми бачимо таке відтворення, як формування української нації нового формату, через правильно розраховані, та направлені на розвиток суспільства і країни в цілому, кроки влади.
Це в першу чергу:
- Створення закодавчої бази, відносно передачі ініціативи та повноважень від центру – до територіальних громад;
- Започаткування прямих діалогів, за посередництва «круглих столів», представників органів місцевого самоврядування та центральної влади, з метою визначення механізмів їх взаємодії, та напрацювання концепції, відносно подальшої співпраці по відродженню правової та заможної держави з високим рівнем життя населення, та створення умов для максимальної самореалізації внутрішнього потенціалу громадян в регіонах України;
- Створення законодавчої бази, щодо запровадження системи самоврядування на підприємствах, в організаціях, та в вищих учбових закладах;
- Створення прозорої фінансової системи;
- Створення системи рівноправного розподілу;
- Запровадження «круглих столів» на постійній основі, як невід*ємної складової прямого діалогу влади з народом, що дозволить владі постійно моніторити внутрішній політичний, ідеологічний та економічний клімат в Україні, з метою своєчасного виявлення та усунення недоліків.
 
Такі першочергові кроки приведуть до порозуміння в українському суспільстві, відновлять довіру народу до влади, та стануть першою ознакою становлення української нації, на фоні відродження України.
 
Ми – українці!
Ми створимо нову, щасливу Україну!
Народ, який створює власну державу, це є - її нація.
 
«Нація включає в себе етнос визначеної території створюваної держави і чужерідні етнічні групи, які націоналізуються, шляхом отримання громадянства даної держави, та підтримують ідею національної держави і приймають культуру корінного народу який творить цю державу.
Нація - це поліетнічне утворення на основі народу».
                                                                                                  П.Єремчук.
 
Отже, українська нація включає в себе всі етноси та народності, які проживають на території України, є її громадянами, та поважають її традиції та культуру.
Рухомою силою нації є Національна ідея.
 
«Національна ідея, це є рушійна сила, що опановує масами, та об'єднуює їх у прагненні до досягнення спільної мети.
Найчастіше, цією метою є бажаний спосіб життя».
 
Націоналізм є найвищою мірою прояву патріотизму.
Патріотизм – безмежна любов та відданість Вітчизні.
 
 
Україна – національна республіка.
Нація – утворює складова республіки Україна.
 
Політичний устрій в Україні – пряма демократія (народовладдя).
Форма правління – парламентсько-президентська.
 
 
 
*     *     *
 
НАШІ КРОКИ
 
Розуміючи та усвідомлюючи сьогоднішній стан України в науковому, технологічному, економічному, ідеологічному, політичному та геополітичному вимірі, ми, як об*єднавча сила об*єднаних патріотів України, маємо намір, демократичним шляхом, входження до влади, та за підтримки народу України – складання конституційної більшості в українському парламенті, з метою створення законодавчої бази для реалізації програми реформ, напрацьованих нами, та направлених на одужання країни, як суб*єкту міжнародного права, відтворення української економіки, стимулювання підвищення рівня інтелектуального розвитку нації, підвищення матеріального та морального рівня українців, та вихід України з політичної, економічної та ідеологічної кризи.
 
Другим кроком ми плануємо, на конкурсній основі, створення високо професійної команди для входження її в Кабінет Міністрів, задля безпосередньої участі в реалізації програми реформ, яка є напрацюванням нашого об*єднання, шляхом досконалого вивчення проблем українського народу, та держави в цілому.
 
Реформи, які ми напрацювали, та маємо намір впровадити в життя, є максимально прозорими та зрозумілими. Але ж, ми запрошуємо громадян України прийняти участь в їх обговоренні, та удосконаленні, шляхом згуртування небайдужих українців, навколо ідеї порятунку нашої Батьківщини, та утворення їй нового іміджу, який буде в повній мірі відповідати республіці, яких раніше світ не знав.
А саме:
- Це буде країна рівних можливостей та необмежених горизонтів у самореалізації громадян.
- Це буде правова держава з рівною відповідальністю всіх громадян, незалежно від статусу.
- Це буде економічно розвинена країна за рахунок зменшення амбіціозності, та вміння брати приклад з тих країн, які напрацювали досвід.
- Це буде країна, яка вміє розумно використовувати свої резерви, заради досягнення цілі з найменшими витратами.
- Це буде національна країна, основним пріоритетом якої, буде гідний рівень життя, та побут громадян.
- Це буде країна, яка в мінімальні строки, подолає бідність, корупцію, та інші негаразди, з якими довелося вступити в третє тисячоліття.
- Це буде зразок для тих, хто вважає, що нестандартні рішення не здатні внести позитив у розвиток планети й суспільства.
 
 
Третім нашим кроком буде декларування та запровадження реформ.
 
Реформи – це не є низка дій задля звітності про діяльність, або бездіяльність органів влади, як це було до теперішнього часу.
 
Для нас реформи – це:
програма докорінних змін у різних галузях життєдіяльності суспільства, з метою створення необмежених можливостей для реалізації потенціалу та ресурсів, задля досягнення максимальних показників у розвитку всіх галузей, громадянського суспільства, регіонів, та країни в цілому.
 
Серед задекларованих реформ:
 

Система справедливого розподілу.

Така система стане гарантією:
- соціального захисту громадян України у вигляді матеріального забезпечення громадян, до набуття ними повноліття;
- матеріального забезпечення громадян на випадок їх непрацездатності;
- матеріального забезпечення громадян на період відпусток;
- матеріального забезпечення громадян під час їх навчання в ВУЗах;
- безвідсоткового кредитування бізнесу, підприємництва та дорогих покупок;
- пенсійного матеріального забезпечення, що зробить пенсіонерів забезпеченими людьми, а Пенсійнийні фонди – не потрібними, та такими, які підлягають скасуванню.
 

Освітня та медична реформи.

 
Вчитель, це та людина, яка формує нашу націю, як розумну, професійну, та з високим інтелектуальним рівнем. Саме вчитель є першою ланкою у формуванні еліти суспільства.
Одне з найважливіших завдань для вчителя – виявлення здібностей та природних талантів у підростаючого покоління. А також, стимулювання їх розвитку.
 
Лікар стежить за здоров*ям нації. Лікар нас рятує у випадках, коли ми самі неспроможні цього зробити.
Лікар – залог здоров*я громадянина та нації в цілому.
 
Отже, слова «Вчитель» та «Лікар» будуть писатися з великої літери.
Ці професії – престижні, шановані та відповідальні в Україні. Вони матимуть суворі правила по відбору громадян, які виявили бажання стати Лікарями та Вчителями.
Держава має гідно цінувати та шанувати представників цих професій.
 
3. Реформа виборчого законодавства.
 
Ця реформа урівнює українців у їх праві обирати та бути обраними.
Робить вибори прозорими, та встановлює парітет по відношенню держави до всіх, без виключення, кандидатів.
Надає право виборцям відкликати обранців, які неналежним чином виконують передвиборчі обіцянки.
Підвищує відповідальність обранців.
 
4. Судова реформа.
 
Судова реформа унеможливить прояви корупції в судах, та підвищить відповідальність суддів.
Зведе нанівець «помилкові» та замовні рішення.
Суди стануть прозорими та Народними.
 
 
 
5. Податкова реформа.
 
Податкова реформа має на меті створення інвестиційного клімату в країні, та є однією із складових у боротьбі з нелегальним бізнесом.
 
6. Грошова реформа.
 
Грошова реформа поверне грошам їх початкове призначення, а саме - еквівалент праці та кровоносна система економіки, замість об*єкта накопичення, та знаряддя підкупу, як це є зараз.
Гроші перестануть бути товаром.
 
 
*     *     *
 
В цілому, показниками успішності реформ є:
- Наявність сприятливих умов для реалізації громадянами свого внутрішнього потенціалу;
- Зростаючий життєвий рівень населення країни;
- Стабільність та зростання курсу національної грошової одиниці;
- Розробка, розвиток та широке застосування новітніх технологій;
- Стабільність та прогрес у розвитку всіх галузей життєдіяльності суспільства;
- Зростаючі економічні та макроекономічні показники;
- Зростаючий імідж країни на міжнародній арені.
 
Невід*ємною складовою у досягненні цих показників, є така складова, як зміна пріоритетів, що означає новий погляд на існуючі проблеми, та нестандартний підхід до їх вирішення.
 
Зміна пріоритетів, це повернення свідомості суспільства до істинних пріоритетів, якими є:
- Держава;
- Свобода:
- Сім*я;
- Відповідальність;
- Повага;
- Ч
Перейти на страницу автора